Opbygning og funktion

Repræsentantskab

Forretningsudvalg

Sekretariat

Oprettelsesblanket

Drift


Mest for patologer:

Fællesindhold for basis-
registreringer af pato-ana
tomiske undersøgelser

Snomed

Referater

Cyres

Historik

Links


 

Siderne ses bedst i

Internet Explorer

Tryk F11 for fuld skærm